Vores heste

VORES AVLSHOPPER

Willy 'fan Panhuys'

Ster + pref

F: 1999

Anton 343 x Hearke 254

Zafira Ellemose

Ster

F: 2007

Jasper 366 x Anton 343

Winnie Ellemose

Stb

F: 2015

Maeije 440 x Tsjerk 328

Ellen van Hoeve Jacolie

Ster

F: 2001

Thomas 327 x Tsjomme 329

Anabell Ellemose

Ster

F: 2008

Jorn  x Thomas 327

Piterkje II fan it Noarderein

Ster

F: 2005

Wobke 403 x Heinse 354

Idske fan't Broekhof

Ster

F: 2010

Onne 376 x Beart 411

Tamara Ellemose

Ster

F: 2006

Tsjalke 397 x Thomas 327

Weja Ellemose

Ster

F: 2015

Uldrik 457 x Tsjalke 397

Cirkeline Ellemose

Vb.

F: 2016

Haeike 482 x Jasper 366

Fahlula Ellemose

Vb.

F. 2017

Nane 492 x Thomas 327

Ulbe 506

Stb

F: 2014

Anders 451 x Anton 343

VORES UNGHOPPER

Chilli Ellemose

Vb.

F. 2016

Wimer 461 x Wicher 334

Havanna Ellemose

Vb.

F. 2018

Bene 476 x Onne 376

Feline Ellemose

Vb.

F. 2017

Nane 492 x Anton 343

Helena Ellemose

Vb.

F. 2018

Haike 482 x Anton 343

VORES UNGHINGSTE

Comet Ellemose

Vb.

F: 2016

Alke 468 x Jasper 366

Fønix Ellemose

Vb.

F. 2017

Alwin  x Jorn 430

Fanny Ellemose

Vb.

F. 2017

Markus 491 x Jasper 366

Helios Ellemose

Vb.

F. 2018

Jasper 366 x Jorn 430

Copyright @ All Rights Reserved